Stallingsvoorwaarden

Caravan Center Lisse (Huurvoorwaarden 2024/01)

(Voorwaarden 2023/01 komt hiermee te vervallen)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het stallen van caravans, vouwwagens, aanhangwagens en toebehoren.
 1. Fietsdragers aan de achterzijde dienen te zijn gedemonteerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor, om afneembare delen te demonteren, indien zulks noodzakelijk is om het object te stallen of er gevaar voor schade dreigt, anderszins de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht.
 1. Gasflessen en andere brandbare stoffen dienen te zijn verwijderd en accupolen dienen te worden losgekoppeld. Bij overtreding van deze voorwaarde bent u aansprakelijk voor directe en indirecte schade.
 1. De totale huursom is bij vooruitbetaling verschuldigd. De huurder blijft de overeengekomen huursom verschuldigd ook indien hij van het gehuurde geen gebruik maakt. De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar. Restitutie van betaling wordt niet verleend.
 1. De prijzen worden jaarlijks minimaal aangepast met het percentage van de consumentenindex welke vastgesteld is door het CBS cq de kostenverhoging binnen de caravanbranche/verhuur bedrijfsonroerend goed.
  De kosten voor de winterstalling bedragen € 26,00 per vierkante meter en voor de jaarstalling € 35,00 per vierkante meter. Vouw- en bagagewagens € 35,00 per vierkante meter, met een minimumbedrag van € 247,50
  (Totale oppervlakte is totale lengte inclusief dissel maal de totale breedte)
 1. De huurder kan onbeperkt halen en brengen tijdens de openingstijden. Bij het halen van het object dient de huurder min. 2 werkdagen van te voren telefonisch contact op te nemen met de verhuurder, of min. 3 dagen van te voren via onze website. Huurder is verplicht zich te melden bij het weghalen of brengen van het object.
 1. Huurder dient het eigen bezit naar zijn of haar inzicht te verzekeren.
  Het is raadzaam om uw caravan of vouwwagen verzekering ook in de winterperiode door te laten lopen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade opgelopen in de stalling en/of vervoer van en naar de stalling.
  Uw verzekering dekt deze schade.
 1. De stalling is van 1 november tot 1 april gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is dus niet mogelijk  uw caravan of vouwwagen in deze periode uit de stalling te halen.
 1. Het is niet toegestaan zonder toestemming het stallingsterrein te betreden.
 1. Openingstijden, tevens voor ophalen en terugbrengen tussen 1 april en 1 november: maandag t/m vrijdag  13.00 tot 17.00 uur
  zaterdag   9.00  tot 13.00 uur*
  * In de winterperiode (1 november t/m 15 maart) zijn wij alleen op afspraak geopend.